Zaproszenie na warsztaty pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”– 20 września 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach pn.  „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej”. Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Materiały do pobrania: