Linki

Pochodzą ze strony: http://www.ekonomiaspoleczna.pl

Prezentujemy bazę instytucji i organizacji stanowiących infrastrukturę ekonomii społecznej w Polsce i Unii Europejskiej

Polska

Administracja publiczna

Organizacje i instytucje wspierające rozwój ekonomii społecznej

Uczelnie i ośrodki badawcze

Instytucje finansowe

Istniejące bazy podmiotów ES

Dwa logotypy - ROPS Białystok oraz Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.