Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Strona główna

Szanowni Państwo!

Od 1 czerwca 2017 roku przystępujemy do realizacji projektu „Bliżej rodziny” – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, finansowanego ze środków unijnych programu PO WER działanie 2.8.

Głównym naszym zamierzeniem jest nie tylko stworzenie możliwości rozwoju poprzez szkolenia stacjonarne. Ten Projekt da Państwu możliwość korzystania z niego również w domu, w czasie i przestrzeni, która będzie tylko dla Was. Udostępniamy Państwu zatem wiedzę na platformie e-learningowej. Zależy nam, aby treść merytoryczna i formy szkoleń możliwie najlepiej odpowiadały na Wasze potrzeby, a ich jakość była możliwie najwyższa. To z kolei zależy od dogłębnego poznania potrzeb szkoleniowych oraz precyzyjnego określenia wymagań stawianych ekspertom i trenerom. Tutaj ważną rolę odegra wymiana informacji między nami – organizatorami Projektu a Wami – Beneficjentami.

Zapraszamy Was do uczestnictwa w Projekcie przez najbliższe 24 miesiące.

Mamy nadzieje, że wspólnymi siłami „uszyjemy” ten Program na miarę Waszych oczekiwań.

Z poważaniem

Lider i Partnerzy