Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

NOWY ROK SZKOLENIOWY 2018

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy rok szkoleniowy w Projekcie „Bliżej Rodziny – …” Już wkrótce będziemy mieć dla Państwa do zaproponowania cały pakiet szkoleń stacjonarnych, wybranych na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Na chwilę obecną udostępniliśmy Państwu

  • platformę e-learnigową – na której umieszczone zostały cykle szkoleniowe, zakończone otrzymaniem zaświadczenia, ale również dające pierwszeństwo dla osób, które kurs ukończyły do uczestnictwa w szkoleniach 5 dniowych, interdyscyplinarnych
  • szkolenia superwizyjne – w każdym miesiącu poczynając od maja organizować będziemy spotkania superwizyjne, na których 6 osobowa grupa będzie miała możliwość na zmierzenie się z trudnościami w swojej pracy poprzez przepracowanie konkretnych przypadków

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w dostępnych na obecną chwilę wsparć w ramach naszego Projektu