Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

SUPERWIZJE 2018

Rozstrzygnięte zostały procedury przetargowe na organizację w województwie podlaskim superwizji w ramach Projektu „Bliżej Rodziny…” Odbędą się one w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Żurawiej 71. Zaplanowane w projekcie superwizje to 8 godzinne jednodniowe spotkania celem, których pomoc osobom bezpośrednio pracującym z dziećmi i rodzinami. Superwizje będą prowadzone w grupach kameralnych 6 – osobowych.

Tradycyjne, jak w ubiegłym roku do zakwalifikowania się superwizję niezbędne jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁODZENIOWEGO i ANKIETY MOTYWACYJNEJ i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres blizejrodziny@rops-bialystok.pl nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym czasie jedynie osoby zakwalifikowane otrzymają maila z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Dokumentacja dostępna tutaj

Na superwizję osoby zakwalifikowane przynoszą komplet  oryginałów dokumentacji w postaci :

  • Formularza zgłoszeniowego,
  • Ankiety motywacyjnej
  • Deklarację uczestnictwa
  • Oświadczenie uczestnika projektu

Poniżej HARMONOGRAM SPOTKAŃ SUPERWIZYJNYCH W ROKU

Rok 2018

30 marca 2018r.
20 kwietnia 2018r.
25 maja 2018r.
22 czerwca 2018r.
27 lipca 2018r.
31 sierpnia 2018r.
28 września 2018r.
26 października 2018r.
23 listopada 2018r.

Rok 2019

22 lutego 2019r.
29 marca 2019r.
26 kwietnia 2019r.

Beneficjenci superwizji
Kadra merytoryczna bezpośrednio pracująca z dziećmi i rodzinami – asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby prowadzące prace z rodziną lub zajmujące się opieką i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym, w tym również placówek typu rodzinnego, pedagog, psycholog, osoba prowadzącą terapię, opiekun dziecięcy, pracownik socjalny w placówce, rodziny zastępcze, pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych.