Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

SZKOLENIA 5 – DNIOWE PONADREGIONALNE

Ruszamy z nowa formułą – szkoleń 5 dniowych ponadregionalnych. Rekrutacja już trwa, więc osoby zainteresowane prosimy o jak najszybsze nadesłanie dokumentacji . Poniżej informacje dotyczące szkoleń:

Dla kogo:

 • kadra merytoryczna bezpośrednio pracująca z dzieckiem i rodziną, kadra zarządzająca systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępcze
 • osoby, które posiadają min. 5 lat stażu pracy z dzieckiem i rodziną, obligatoryjnie poświadczone zaświadczeniem o stażu pracy stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu oraz posiadające referencje/opinie pracodawcy potwierdzające osiągnięcia na rzecz systemu wsparcia dziecka i rodziny
 • premiowane będą osoby, które wykazują znaczną aktywność na platformie e-learning ze względu na elitarny charakter warsztatów oraz unikalny program szkoleniowy

Cel szkoleń:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalizacji umiejętności interpersonalnych i trenerskich
 • rozwój praktycznych aspektów stosowania metod wzmacniania zdolności komunikacji interpersonalnej w różnych kontekstach sytuacyjnych i zadaniowych
 • możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk dla pracowników systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Czas trwania:

Szkolenia ponadregionalne trwają 5 dni w wymiarze 40 godz. dydaktycznych, na terenie 4 województw. Uczestnik sam decyduje o miejscu szkolenia wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada

Terminy:

 • 07 -11.05. Białystok
 • 14 -18.05. Rzeszów
 • 21 – 25.05. Rzeszów
 • 11 – 15.06. Kielce
 • 25 – 29.06. Kielce
 • 09 – 13.07. Lublin
 • 16 – 20.07. Lublin
 • 07 – 11.01.2019 r. Białystok

Co zapewnia organizator:

 • Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie. Ze względu na charakter szkolenia (szkolenie z zakresu kompetencji interpersonalnych) każdy uczestnik szkolenia uprawniony jest do skorzystania z noclegu. Istotna jest bowiem praca nie tylko w trakcie samego szkolenia, ale również w kuluarach, wymiana spostrzeżeń, emocji, porządkowanie je poprzez dyskusję z współuczestnikami.

Rekrutacja :

 • warunkiem prawidłowego zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie druku zgłoszenia (Formularz Zgłoszeniowy), ankiety motywacyjnej, załącznika nr 5 do Regulaminu dostępnego TUTAJ bądź na stronie internetowej www.blizejrodziny.pl w zakładce rekrutacja i przesłanie zeskanowanego na adres j.lignowska@rops.rzeszow.pl do dnia 20.04.2018 r., a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną.
 • warunkiem koniecznym i niezbędnym do zakwalifikowania się na szkolenia są referencje przedłożone przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Umowy. W przypadku nieobecności powyżej 10% w zajęciach warsztatowych, szkoleniach, uczestnik projektu nie otrzyma zaświadczenia/dyplomu ukończenia danej formy wsparcia.

Kontakt:

Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

 • Judyta Lignowska – Asystent Kierownika Projektu, tel. 0 17 850 79 24;
 • Beata Kret – Kierownik Projektu, tel. 0 17 850 79 25;

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji” o szczegółach dot. szkolenia zostaną  poinformowani e- mailem wyłącznie zakwalifikowane osoby, które pozytywnie zweryfikowano w procesie rekrutacji nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Terminy szkoleń może ulec zmianie.