Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

MIEJSCA WOLNE NA SZKOLENIA W CZERWCU

poniżej zestawienie wolnych miejsc na szkolenia w miesiącu czerwcu

7.06.2018 Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju Bielsk Podlaski PRZENIESIONE
na23.07.2018
7.06.2018 Jak budować swój autorytet- warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków ? Jak tworzyć kontrakty z grupą wychowawczą? Suwałki PRZENIESIONE

na
11.7.2018

8.06.2018 Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Bielsk Podlaski PRZENIESIONE

na
10.07.2018

8.06.2018 Praca z rodziną z problemem przemocy. Zambrów PRZENIESIONE

na
17.07.2018

11.06.2018 Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne Suwałki ZREALIZOWANE
11.06.2018 Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju Łomża ZREALIZOWANE
12.06.2018 Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju Suwałki ZREALIZOWANE
12.06.2018 Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne Łomża ZREALIZOWANE
13.06.2018 Zarządzanie zasobami ludzkimi/ zarządzanie przez cele Białystok REALIZOWANE
13.06.2018 Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego, diagnoza i forma pomocy Białystok REALIZOWANE
14.06.2018 Wczesne wykrywanie syndromów dziecka krzywdzonego, diagnoza i forma pomocy Łomża Rekrutacja ZAKOŃCZONA
14.06.2018 Jak rozwiązywać konflikty w zespole. Białystok Rekrutacja ZAKOŃCZONA
15.06.2018 Zarządzanie motywacją Ocena i motywacja pracowników. Białystok Rekrutacja ZAKOŃCZONA
15.06.2018 Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Białystok Rekrutacja ZAKOŃCZONA
18.06.2018 Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Suwałki Rekrutacja ZAKOŃCZONA
19.06.2018 Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Łomża Rekrutacja ZAKOŃCZONA
19.06.2018 Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne Zambrów Rekrutacja w trakcie

5

MIEJSC WOLNYCH

20.06.2018 Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju Zambrów Rekrutacja w trakcie

5

MIEJSC WOLNYCH

20.06.2018 Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej Białystok Rekrutacja w trakcie

4

MIEJSCA WOLNE

21.06.2018 Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Zambrów Rekrutacja w trakcie

8

MIEJSC WOLNYCH

21.06.2018 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Białystok Rekrutacja ZAKOŃCZONA