Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU DO KOŃCA 2018 r.

Szanowni Państwo, w zakładkach HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2018 oraz WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH dokonaliśmy aktualizacji terminów oraz wolnych miejsc na miesiąc październik. Osoby zainteresowane  prosimy o weryfikację terminów ze zgłoszeniami na poszczególne szkolenia.