Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

7 MIESIĘCZNA SUPERWIZJA – AKTUALIZACJA TERMINÓW

Zaszły małe zmiany w terminach superwizji. Poniżej podaje na czerwono, te terminy które uległy zmianie, jak również korektę błędu w grupie 6 na niebiesko:

Grupa I:
spotkanie 1 – 24.10.2018
spotkanie 2 – 14.11.2018
spotkanie 3 – 10.12.2018
spotkanie 4 – 16.01.2019 zamiast 9.01.2019
spotkanie 5 – 6.02.2019
spotkanie 6 – 13.03.2019
spotkanie 7 – 10.04.2019
Grupa II:
spotkanie 1 – 25.10.2018
spotkanie 2 – 15.11.2018
spotkanie 3 – 11.12.2018
spotkanie 4 – 17.01.2019 zamiast 10.01.2019
spotkanie 5 – 7.02.2019
spotkanie 6 – 14.03.2019
spotkanie 7 – 11.04.2019
Grupa III:
spotkanie 1 – 29.10.2018
spotkanie 2 – 16.11.2018
spotkanie 3 – 12.12.2018
spotkanie 4 – 18.01.2019 zamiast 11.01.2019
spotkanie 5 – 8.02.2019
spotkanie 6 – 15.03.2019
spotkanie 7 – 12.04.2019
Grupa IV:
spotkanie 1 – 30.10.2018
spotkanie 2 – 20.11.2018
spotkanie 3 – 18.12.2018
spotkanie 4 – 23.01.2019
spotkanie 5 – 19.02.2019
spotkanie 6 – 26.03.2019
spotkanie 7 – 23.04.2019
Grupa V:
spotkanie 1 – 31.10.2018
spotkanie 2 – 21.11.2018
spotkanie 3 – 19.12.2018
spotkanie 4 – 24.01.2019
spotkanie 5 – 20.02.2019
spotkanie 6 – 27.03.2019
spotkanie 7 – 24.04.2019
Grupa VI:
spotkanie 1 – 22.11.2018
spotkanie 2 – 20.12.2018
spotkanie 3 – 25.01.2018
spotkanie 4 – 21.02.2019
spotkanie 5 – 28.03.2019
spotkanie 6 – 25.04.2019
spotkanie 7 – 16.05.2019