Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

7 MIESIĘCZNA SUPERWIZJA – WOLNE MIEJSCA NA GRUPACH

Poniżej tabela z wolnymi miejscami na superwizję.

Grupa I:

spotkanie 1 – 14.11.2018

4 MIEJSCA WOLNE

Grupa II:

spotkanie 1 – 15.11.2018

6 MIEJSC WOLNYCH

Grupa III:

spotkanie 1 – 29.10.2018

1 MIEJSCE WOLNE

Grupa IV:

spotkanie 1 – 30.10.2018

UTWORZONA

Grupa V:

spotkanie 1 – 31.10.2018

8 MIEJSC WOLNYCH

Grupa VI:

spotkanie 1 – 22.11.2018

7 MIEJSC WOLNYCH