Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

7 MIESIĘCZNA SUPERWIZJA, AKTUALIZACJA GRUP NA DZIEŃ 26.10.2018

Ilość miejsc w grupach jest coraz mniejsza. Poniżej sytuacja na dzień dzisiejszy (26.10.2018)

Grupa I:

spotkanie 1 – 14.11.2018

4

MIEJSCA WOLNE

Grupa II:

spotkanie 1 – 15.11.2018

6

MIEJSC WOLNYCH

Grupa III:

spotkanie 1 – 29.10.2018

1

MIEJSCE WOLNE

Grupa IV:

spotkanie 1 – 30.10.2018

UTWORZONA

Grupa V:

spotkanie 1 – 31.10.2018

UTWORZONA

Grupa VI:

spotkanie 1 – 22.11.2018

7

MIEJSC WOLNYCH