Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

WOLNE MIEJSCA W GRUPACH NA 7 MIESIĘCZNĄ SUPERWIZJĘ (NA DZIEŃ 30.10.2018)

Szanowni Państwo, w związku z formowaniem się grup na superwizję, zwolniły się 3 miejsca w grupie 3, aktualizacja poniżej:

Grupa I:

spotkanie 1 – 14.11.2018

 

UTWORZONA

Grupa II:

spotkanie 1 – 15.11.2018

1

MIEJSCE WOLNE

Grupa III:

spotkanie 1 – 29.10.2018

3

MIEJSCA WOLNE

Grupa IV:

spotkanie 1 – 30.10.2018

1

MIEJSCE WOLNE

Grupa V:

spotkanie 1 – 31.10.2018

2

MIEJSCA WOLNE

Grupa VI:

spotkanie 1 – 22.11.2018

1

MIEJSCE WOLNE