Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA „POSZERZENIE WIEDZY ORAZ…” Z DNIA 16.11.2018

Szanowni Państwo, szkolenie pod nazwą  „Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny)”, które ma odbyć się w dniu 16.11.2018 w Bielsku Podlaskim, zostaje przełożone na dzień 19.11.2018 r. (miejsce bez zmian)