Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

CYKL SZKOLEŃ 2 – DNIOWYCH ORAZ 1 – DNIOWYCH – REKRUTACJA KWIECIEŃ

Szanowni Państwo, rozpoczynamy rekrutację na dodatkowe cykle szkoleń w naszym Projekcie. Nową propozycją będą pogłębione treningi  2 – dniowe z noclegiem z obszarów, które najbardziej Państwa zainteresowały podczas trwania Projektu. Dodatkowo powtarzamy 4 tematy szkoleń jednodniowych o największym zainteresowaniu z roku 2018.

Szczegóły szkoleń o terminów poniżej. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie maili z Formularzami zgłoszeniowymi pod adres: blizejrodziny@rops-bialystok.pl

Ilość miejsc ograniczona. Informacja dotycząca ilości miejsc wolnych TUTAJ

TERMIN

SZKOLENIA

LICZBA GRUP TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE SZKOLENIA
TRENINGI DWUDNIOWE

08-09.04.2019                      18-19.04.2019              29-30.04.2019

3 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok

04-05.04.2019                 15-16.04.2019

2 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok

02-03.04.2019

1 Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji Białystok
SZKOLENIA JEDNODNIOWE
01.04.2019 1 praca z rodzina z problemem uzależnienia Białystok
02.04.2019 1 diagnoza rodziny Białystok
03.04.2019 1 praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami Białystok
04.04.2019 1 procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Białystok