Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZMIANA TERMINÓW TRENINGÓW 2 DNIOWYCH ORAZ SZKOLEŃ DODATKOWYCH

Szanowni Państwo, ze względu na brak dostępności trenerów w okresie od 1.04-08.04.2019 szkolenia w tych dniach zostają przełożone na inny termin. O nowych terminach będziemy Państwa informować telefonicznie.Szkolenia te to:

  1. Praca z rodzina z problemem uzależnienia 01.04.2019 – termin przełożony
  2. Diagnoza rodziny – szkolenie dodatkowe 02.04.2019 – termin przełożony
  3. Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji 02-03.04.2019 – termin przełożony
  4. Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami 03.04.2019 – termin przełożony
  5. Procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych 04.04.2019 – termin przełożony
  6. Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych 04-05.04.2019 – termin przełożony