Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

NOWE TERMINY TRENINGÓW 2-DNIOWYCH I SZKOLEŃ DODATKOWYCH

Ustalone zostały już nowe terminy szkoleń dodatkowych oraz treningów 2 – dniowych zaproponowanych Państwu w ramach naszego Projektu. Informacja o wolnych miejscach na treningach i innych kwietniowych szkoleniach TUTAJ

Są to:

termin pierwotny nazwa szkolenia miejsce TERMIN AKTUALNY
01.04.2019 praca z rodziną z problemem uzależnienia Białystok 24.04.2019
02.04.2019 diagnoza rodziny  Białystok 22.04.2019
02-03.04.2019 trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji Białystok 29-30.04.2019
03.04.2019 praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami Białystok 23.04.2019
04.04.2019 procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Białystok 26.04.2019
04-05.04.2019 trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok 25-26.04.2019