Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

AKTUALIZACJA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIA W KWIETNIU

Informacja o wolnych miejscach na szkoleniach w kwietniu została zaktualizowana na dzień 10.04.2019 i jest dostępna w zakładce WOLNE MIEJSCA NA SZKLENIACH    TUTAJ