Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Archiwum wiadomości 2017 roku

Ramowy plan godzinowy każdego dnia szkoleń

Poniżej prezentujemy harmonogram/plan godzinowy każdego z warsztatów szkoleń, w którym Państwo będziecie uczestniczyć 8.00 – 8.30     Rejestracja, serwis kawowy – 30 min. 8.30 – 10.00    Zajęcia dydaktyczne – 2 godz. 10.00 -10.15    Przerwa, serwis kawowy – 15 min 10.15- 11.45     Zajęcia dydaktyczne – 2 godz. 11.45-12.00     Przerwa, […]
Przeczytaj całość »

Wolne miejsca na szkolenie w dniu 23.11.2017 r.

WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE W DNIU 23.11.2017  – Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w pracy wychowawczej i wspomaganiu rozwoju dzieci w placówce wsparcia dziennego. Zgłoszenia przyjmujemy do jutra do godz. 12.30 Szkolenie dedykowane jest osobom bezpośrednio pracującym z dzieckiem i jego rodziną: asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, […]
Przeczytaj całość »

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

W dniu 16 listopada 2017 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu szkoleń. W celu pobrania nowego harmonogramu proszę przejść do zakładki Harmonogram, bądź kliknąć w link.
Przeczytaj całość »

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

W dniu 15 listopada 2017 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu szkoleń. W celu pobrania nowego harmonogramu proszę przejść do zakładki Harmonogram, bądź kliknąć w link.
Przeczytaj całość »

Aktualizacja harmonogramu szkoleń

W dniu 06 listopada 2017 r. nastąpiła aktualizacja harmonogramu szkoleń. W celu pobrania nowego harmonogramu proszę przejść do zakładki Harmonogram, bądź kliknąć w link.
Przeczytaj całość »

Formularze diagnozy potrzeb szkoleniowych

W związku z realizacją projektu „Bliżej rodziny – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” na terenie województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego finansowanego ze środków programu PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, proszę o zgłaszanie zainteresowanych szkoleniami pracowników zgodnie z grupą docelową naszego projektu. Proszę o rzetelne […]
Przeczytaj całość »