Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Szkolenia jednodniowe

                                         KWIECIEŃ 2019

08-09.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok
8.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Bielsk Podlaski
9.4.2019  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS. Białystok
10.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Białystok
11.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Zambrów
12.4.2019  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS. Białystok
12.04.2019 Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej Zambrów
14.4.2019

zmiana terminu na 11.04

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży. Łomża
15.4.2019 Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Łomża
15.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Suwałki
15-16.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok
16 .04.2019 Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Zambrów
16.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Białystok
17.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Bielsk Podlaski
18.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Suwałki
18-19.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok
22.04.2019 – zmiana terminu na 25.04.2019
diagnoza rodziny – szkolenie dodatkowe Białystok
23.04.2019 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami Białystok
24.04.2019 praca z rodzina z problemem uzależnienia Białystok
25-26.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok
26.04.2019 Procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Białystok
29.04 Praca z rodziną z problemem uzależnienia Bielsk Podlaski
29-30.04.2019 Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji Białystok
29-30.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok