Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

e-learning

Platforma e-learningowa Multimedialne szkolenia e-learningowe – to jest forma uczenia na odległość bez fizycznego kontaktu z nauczycielem, gdzie stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer. E-learning odbywa się w czasie dogodnym dla uczącego się.  Umożliwia samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Założeniem projektu jest to, aby materiały treściowe, wykłady i prezentacje multimedialne przekazujące wiedzę w danej dziedzinie były dostępne na platformie e-learningowej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.blizejrodziny.pl gdzie w zakładce rekrutacja znajduje się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz elektroniczny formularz rejestracyjny do szkoleń w formule e-learning.

Dodatkowych informacji o projekcie, platformie i szkoleniach w formule e-learning udziela:
Bartosz Zgłobicki – Specjalista ds. e-edukacji, tel. 17 850 79 24;
e-mail: e-rekrutacja@blizejrodziny.pl

Wszystkich chętnych proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem

http://blizejrodziny.pl/rekrutacja/2-uncategorised/23-formularz-rejestracyjny