Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wolne miejsca na szkoleniach

01.03.2019 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, prawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka

Łomża

odwołany

08.03.2019 Opracowywanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – (diagnoza, wzory dokumentów, programy i cele) Zambrów zrealizowane
15.03.2019 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka Zambrów
odwołane
20.3.2019 Prawo w praktyce . Wybrane zagadnienia prawne Suwałki zrealizowane
21.3.2019 Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży. Białystok zrealizowane
21.03.2019 Prawo w praktyce Łomża – przeniesione z 13.02.2019 zrealizowane
22.3.2019 Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Białystok rekrutacja zakończona
29.3.2019  Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej Suwałki 7 miejsc wolnych