Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wolne miejsca na szkoleniach

listopad 2018

9.11.2018 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodzina zastępcza lub prowadzącym rodzinny dom dziecka. Bielsk Podlaski ZREALIZOWANE
9.11.2018 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Łomża ZREALIZOWANE
15.11.2018 Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży. Suwałki 9

miejsc wolnych

15.11.2018 Wypalenie zawodowe – etiologia, skutki, metody przeciwdziałania. Białystok 5

miejsc wolnych

16.11.2018 Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Suwałki LISTA ZAMKNIĘTA
16.11.2018 Poszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych asystentów rodziny (mediacja, komunikacja interpersonalna w pracy asystenta rodziny). Bielsk Podlaski przesunięcie terminu na 19.11.2018

10

miejsc wolnych

21.11.2018 Diagnoza rodziny. Suwałki 5

miejsc wolnych

21.11.2018 Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka. Zambrów 14

miejsc wolnych

22.11.2018 Praca z dzieckiem nadpobudliwym. Białystok LISTA

ZAMKNIĘTA

22.11.2018 Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej Bielsk Podlaski 5

miejsc wolnych