Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wolne miejsca na szkoleniach

Poniżej przedstawiamy miejsca wolne na treningi 2 dniowe, szkolenia dodatkowe jednodniowe i szkolenia stacjonarne jednodniowe wg starego planu szkoleń.

KWIECIEŃ 2019
stary termin temat miejsce szkolenia nowy termin
01.04.2019 praca z rodzina z problemem uzależnienia Białystok 24.04.2019
zakończone
02.04.2019 diagnoza rodziny – szkolenie dodatkowe Białystok 25.04.2019 r.

(zmiana z 22.04)

zakończone

02-03.04.2019 Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji Białystok 29-30.04.2019
zakończone
03.04.2019 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami Białystok 23.04.2019

zakończone

04.04.2019 Procedura postępowania w przypadku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Białystok 26.04.2019

zakończone

04-05.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok 25-26.04.2019

zakończone

08-09.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok zakończone
8.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Bielsk Podlaski zakończone
9.4.2019  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS. Białystok zakończone
10.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Białystok zakończone
11.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Zambrów zakończone
12.4.2019  Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS. Białystok zakończone
12.04.2019 Współpraca interdyscyplinarna – asystenta z rodzinami i służbami wspierającymi rodzinę – organizator rodzinnej pieczy zastępczej Zambrów zakończone
14.4.2019

zmiana terminu na 11.04

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży. Łomża zakończone
15.4.2019 Praca z rodziną z problemem uzależnienia. Łomża zakończone
15.4.2019 tworzenie planu pomocy z rodziną oraz planu pomocy dziecku Suwałki

zakończone

15-16.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok zakończone
16 .04.2019  Diagnozowanie oraz procedura postępowania w sytuacji zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych Zambrów zakończone
16.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Białystok

zakończone

17.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Bielsk Podlaski zakończone
18.4.2019 Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i zaburzenia odżywiania. Suwałki zakończone
18-19.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok zakończone
29.04.2019 Praca z rodziną z problemem uzależnienia Bielsk Podlaski zakończone
29-30.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok zakończone