Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Wolne miejsca na szkoleniach

styczeń 2019

14.1.2019 Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem. Białystok
15.1.2019 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Łomża
20.1.2019 Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem. Zambrów
21.1.2019 Prawo w praktyce . Wybrane zagadnienia prawne Zambrów
22.1.2019 Opracowywanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – (Diagnoza wzory dokumentów programy i cele) Łomża
23.1.2019 Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych w pracy z dziećmi i nastolatkami Suwałki
24.1.2019 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania. Suwałki
25.1.2019 Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami Suwałki
28.1.2019 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Bielsk Podlaski
29.1.2019 Praca z dzieckiem z rodziny wieloproblemowej. Zambrów