Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Kontakt

Biuro Regionalne Projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ul. Kombatantów 7, 15 – 110 Białystok

Kontakt telefoniczny:

Katarzyna Józefowicz – Koordynator Regionalny Projektu – tel. 85 744 71 71 w. 211

Elżbieta Królewska – Specjalista do Spraw Diagnozy Potrzeb Szkoleniowych – tel. 85 744 71 74 w. 211

Strona główna projektu – www.blizejrodziny.pl