Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Treningi umiejętności 2 dniowe

02-03.04.2019

zmiana terminu na

29-30.04.2019

Trening umiejętności kontaktu bez przemocy i zastępowania agresji Białystok rekrutacja

zakończona

04-05.04.2019

zmiana terminu na

25-26.04.2019

Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok 5 miejsc wolnych
08-09.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok rekrutacja

zakończona

15-16.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia mediacji rodzinnych Białystok 5 miejsc wolnych
18-19.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok 9 miejsc wolnych
29-30.04.2019 Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną Białystok rekrutacja 

zakończona