Szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Dokumenty rekrutacyjne

 

REKRUTACJA KROK 1

Wypełnienie  „Formularza zgłoszeniowego”  oraz „Ankiety motywacyjnej” i przesłanie na adres e-mailowy: blizejrodziny@rops-bialystok.pl

W temacie maila prosimy o podanie tematu wybranego szkolenia i jego datę

 

REKRUTACJA KROK 2

Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie prosimy o uzupełnienie „Deklaracji uczestnictwa” w projekcie wraz z „Oświadczeniem Uczestnika” i przesłanie pocztą na adres ROPS w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok poprawnie wypełnionego kompletu oryginałów dokumentacji rekrutacyjnej czyli:

1. Formularza zgłoszeniowego, 2. Ankiety motywacyjnej, 3. Deklaracji uczestnictwa, 4. Oświadczenia uczestnika

 

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ

Ankieta motywacyjna

Ankieta motywacyjna

 

Deklaracja uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji