Rekrutacja na warsztat: „Praca z osobą stosującą przemoc”

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy rekrutację na organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku warsztat pod nazwą „Praca z osobą stosującą przemoc”. Celem warsztatu będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Warsztat adresowany jest do:

 • osób prowadzących zajęcia korekcyjno – edukacyjne,
 • osób, które chcą prowadzić zajęcia korekcyjno – edukacyjne, ale nie posiadają wymaganych 100 godzin ukończenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W programie warsztatu poznacie Państwo takie zagadnienia, jak:

 • Model Duluth, jako całościowy program zmiany zachowania sprawców przemocy w rodzinie,
 • Założenia i podstawy teoretyczne Modelu Duluth,
 • Ramy i przebieg programu korekcyjno – edukacyjnego,
 • Narzędzia kwalifikacji do programu,
 • Koło władzy i kontrolo – identyfikowanie strategii i rodzajów przemocy w pracy indywidualnej i grupowej,
 • Ewaluacja funkcjonowania uczestnika w grupie oraz monitoring efektów programu korekcyjno – edukacyjnego – ocena i charakterystyka zmiany,
 • Superwizja przypadków.

Warsztat poprowadzą:

Pani Izabela Banasiak – superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadząca grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, realizatorka programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców,

Pan Michał Trojnar – realizator i organizator programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, psychoterapeuta, prowadzący psychoterapie indywidualną i grupową osób z doświadczeniem traumy przemocy, ewaluator programów dla sprawców przemocy w rodzinie.

Warsztat prowadzony będzie w następujących terminach:

 1. 26 październik 2017 r.
 2. 17 listopad 2017 r.
 3. 23 listopad 2017 r.
 4. 24 listopad 2017 r.
 5. 8 grudzień 2017 r.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o zgłaszanie się poprzez wysłanie maila o tytule: „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”, w treści wpisując wybrany przez siebie termin, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy pod adres elzbieta.krolewska@rops-bialystok.pl . Wszelkie informacje dotyczące miejsca i godziny szkolenia otrzymacie Państwo poprzez maila potwierdzającego zakwalifikowanie na warsztat. W razie pytań proszę o kontakt z Elżbietą Królewską pod nr telefonu: 85 744 71 74 w. 130