Zaproszenie na szkolenie pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza na nieodpłatne, 2- dniowe szkolenie pn. „Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie”.

Miejsce szkolenia i termin :

Białystok (dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie), 23-24.10.2018 r.,

Czas trwania szkolenia :

  • 2 dni, po 8 godzin dydaktycznych, godz. 8.30 – 15.30, (ROPS nie zapewnia dojazdu oraz noclegu).

Prowadzący szkolenie :

Trenerzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

Adresaci szkolenia :

  • osoby prowadzące zajęcia korekcyjno – edukacyjne,
  • osoby chcące prowadzić szkolenia korekcyjno- edukacyjne, nie posiadające wymaganych 100 godzin szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( w tym 50 z zakresu pracy z osobą stosującą przemoc)

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności beneficjentów z zakresu metodologii pracy z osoba stosującą przemoc w rodzinie, jak również stworzenia możliwości poradzenia sobie z trudnymi przypadkami w pracy poprzez superwizję.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Strategie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
  • Diagnozowanie potrzeb osób stosujących przemoc, tworzenie celów pracy, łączenie celów klienta z celami instytucji interweniujących
  • Cele i specyfika zajęć grupowych, rekrutacja , zasady przyjmowania do grupy, przebieg zajęć
  • Prowadzenie grupy w praktyce ( narzędzia, techniki, przykładowe scenariusze).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłanie jej na adres marta.sasinska@rops-bialystok.pl, lub faksem na nr 85 744 71 37

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych