Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez Przemoc

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:

  • pomoc prawną,
  • pomoc psychologiczną,
  • mediacje,
  • pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiedniego do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
  • pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

Zapewniamy pokrzywdzonemu bezpłatność w uzyskaniu wsparcia oraz dyskrecję w zakresie świadczonej pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej.

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Udzielanie informacji, pomoc rzeczowa, pomoc w kontakcie ze specjalistami w województwie:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
Psycholog – poniedziałek: 16.00-20.00, wtorek: 16.00-20.00
Prawnik – wtorek: 15.00–19.00, środa: 15.00–19.00
Mediator – wtorek: 16.00-18.00

FILIA W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
tel./fax. 85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – sobota: 10.00–12.00
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00

FILIA W ŁOMŻY
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym

i Niepełnosprawnym EDUKATOR
18-400 Łomża, ul. WOJSKA Polskiego 29a
tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 14.00–18.00, czwartek: 14.00–18.00
Prawnik – wtorek: 15.00–18.00, czwartek: 15.00–18.00

FILIA W HAJNÓWCE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
tel. 85 682 20 11
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00