Superwizja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Udział w superwizji to uczestniczenie w pewnym procesie. W trakcie tego procesu dzielimy się z innymi swoimi trudnościami, pomysłami, przyglądamy pracy, stawiamy pytania. Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań, ujawnianie swoich uczuć. Dlatego tak istotna jest w pracy grupy, bo jej cechą jest również przełamanie problemów związanych z jej funkcjonowaniem, jako jednego „organizmu sprawczego”.

Takiej superwizji poddaliśmy w terminie 16,17,18 maja 2016 roku 3 grupy osób będących członkami różnych Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych z terenu województwa podlaskiego. Zakres merytoryczny, w którym poruszali się beneficjenci to przede wszystkim analiza przypadków z zakresie terapii rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, ćwiczenia pogłębiające umiejętności rozmowy z klientem, formy i metody pracy z przypadkiem. Superwizję poprowadził Pan Błażej Gawroński członek Zespołu Ekspertów ds. programów lokalnych i regionalnych PARPA, certyfikowany specjalista ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie II stopnia, biegły sądowy z zakresu toksykologii alkoholu etylowego, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie