Szkolenia w ramach cyklu „Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc”

W roku 2017 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku planuje zorganizowanie warsztatów w ramach środków z dotacji budżetu państwa pn. „Pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc” Warsztaty te będą się składały w dwóch cykli:
I.    Pierwszy z nich doświadczy wiedzy, jak również praktycznych umiejętności z zakresu metodologii pracy z rodziną uwikłaną w przemoc
II.    Drugi to metodologia pracy ze sprawca przemocy w rodzinie

Przewidywany termin: od kwietnia do października

Beneficjenci: Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych województwa podlaskiego, osoby zajmujące się działaniami korekcyjno – edukacyjnymi wobec sprawców przemocy w rodzinie