Archiwum wiadomości 2015

Konferencja "Zauważ mnie! Usłysz mnie !" - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

DSC07487Przemoc obecnie tworzy fundamentalne źródła zagrożeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego, temat nabiera szczególnej wagi, kiedy mówimy o dziecku jako o ofierze bądź świadku przemocy domowej. Dzieci, które doznały krzywdy pozbawione są odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju, z uwagi na ich stan fizyczny i psychiczny. Do niedawna, przysłowiowy „klaps”, uważano za formę dyscyplinowania dziecka. Jednak należy […] Czytaj całość »

Projekt PATRONUS

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizuje projekt PATRONUS, skierowany do rodziców i opiekunów dziecka oraz specjalistów mających kontakt z dzieckiem krzywdzonym. Więcej informacji o programie w załączniku. Do pobrania: Projekt_Patronus Czytaj całość »

Seminaria z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

DSC07138Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 2 października 2015 r. zorganizował ostatnie już seminarium z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i starszych, skierowane do kadry jednostek pomocy społecznej, tym samym kończąc cykl sześciu spotkań. Zorganizowano seminaria dla przedstawicieli pomocy społecznej z następujących powiatów: 06 2015 r, powiat łomżyński i zambrowski 07.2015 r. […] Czytaj całość »

Spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż ruszyła rekrutacja na spotkania edukacyjne dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie. Spotkania prowadzone są przez Firmę PM GROUP LAAX Sp. z o. o. Sp. k., w ramach projektu pt: „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt realizowany jest w ramach Programu […] Czytaj całość »

Seminarium „Przemoc a uzależnienia”

DSC07151Przemoc, jak i różnego rodzaju uzależnienia tworzą obecnie fundamentalne źródła zagrożeń zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Biorąc pod uwagę ich degradujący wpływ na życie człowieka, problem ten nabiera szczególnej wagi. Powiązania pomiędzy przemocą a uzależnieniami i zaburzeniami zdrowia psychicznego są bardzo wyraźne, a miara problemu duża, dlatego też Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy […] Czytaj całość »

SEMINARIUM „PRZEMOC A UZALEŻNIENIA”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także osoby pracujące z młodzieżą, tj. przedstawicieli szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych do wzięcia udziału w seminarium pn. „Przemoc a uzależnienia”, które odbędzie się w dniu 5 października […] Czytaj całość »

Konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż do końca 2015 roku prowadzi telefoniczny punkt konsultacyjny dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa podlaskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godz. 8.00- 13.00, pod numerem telefonu (85) 744-71-71, dyżuruje Pani Bożena Sury. Czytaj całość »

Centrum Ochrony Dziecka Fundacji Ego

egoFundacja EGO w styczniu br. utworzyła Centrum Ochrony Dziecka Fundacji EGO, mieszczące się w Suwałkach, przy ul. Noniewicza 91. Głównym celem działania Centrum jest pomoc dzieciom krzywdzonym – doświadczającym przemocy fizycznej, emocjonalnej a przede wszystkim seksualnej. Specjaliści oferują diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży, jak również wsparcie i edukację dla rodziców i opiekunów. Kontakt z […] Czytaj całość »

Bazy danych teleadresowych placówek działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim

Organizacje pozarządowe wojewódzkie Jednostki specjalistycznego poradnictwa w województwie Placówki z miejscami noclegowymi Czytaj całość »

Szkolenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DSC06985.JPGRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w dniach 23 oraz 24 czerwca 2015 r., zorganizował cykl jednodniowych szkoleń, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powiatu białostockiego oraz wysokomazowieckiego. Tematyka szkoleń oscylowała wokół następujących zagadnień: funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w kontekście przemocy w rodzinie, specyficzne cechy […] Czytaj całość »

Tabela "Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w roku 2014"

Do pobrania: Tabela „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim w roku 2014” Czytaj całość »

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości, wzorem lat ubiegłych organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” . W dniach 23 lutego – 28 lutego b.r. osoby pokrzywdzone przestępstwem (w tym przemocą domową) będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli podmiotów takich, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda […] Czytaj całość »