Archiwum wiadomości 2014

Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż osoby te mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu. Informacja Czytaj całość »

Seminarium "Procedura odebrania dziecka"

image2W dniu 18.11.2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował seminarium kierowane do przedstawicieli grup zawodowych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy pn. „Procedura odebrania dziecka – aspekty prawne i psychologiczne”. Ze względu na wysoką wartość merytoryczną, przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją wśród ww. grup. Uczestniczyło w nim łącznie ponad 120 osób, m.in […] Czytaj całość »

„Nie ufaj bezGRANICznie”

Zjawisko handlu ludźmi najczęściej utożsamiane jest z handlem kobietami zmuszanymi do prostytucji. W rzeczywistości handel ludźmi jest pojęciem o wiele szerszym, obejmuje m.in.: sprzedawanie ludzi do niewolniczej pracy, żebractwa, kradzieży, nielegalne adopcje oraz handel narządami. Dostrzegając wagę problemu, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, po raz kolejny, realizuje […] Czytaj całość »

PATRONUS projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki realizuje program pn. „PATRONUS – projekt podtrzymujący funkcjonowanie specjalistycznego wsparcia dla dzieci i rodzin z terenu woj. podlaskiego, będących w kryzysie – w tym zwłaszcza ofiar przestępstw i krzywdzenia”. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji rodzin oraz dzieci, z województwa podlaskiego, będących w kryzysie. W ramach programu […] Czytaj całość »

Projekt Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animotorów KLANZA Oddział Białostocki - "Chcę inaczej...-bez przemocy"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w okresie 1.08.2014- 15.12.2014 realizuje projekt pn. „Chcę inaczej – bez przemocy”. Projekt kierowany jest do rodziców: – którzy decyzją sądu mają ograniczoną władzę rodzicielską z uwagi na stosowanie przemocy, – którzy zaniedbują swoje dzieci, stosują wobec nich przemoc […] Czytaj całość »

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez Przemoc

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, mediacje, pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, […] Czytaj całość »

Program pilotażowy „To moja decyzja – zastosowanie elementów sprawiedliwości naprawczej w systemie przeciwdziałania przestępczości nieletnich”

Przestępczość wśród nieletnich jest istotnym problemem społecznym. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest udział nieletnich w czynach z użyciem przemocy. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, wychodząc naprzeciw problemowi, opracowała program pilotażowy pn. „To moja decyzja – zastosowanie elementów sprawiedliwości naprawczej w systemie przeciwdziałania przestępczości nieletnich”. Zamierzeniem projektu jest wdrożenie elementów sprawiedliwości naprawczej w systemie prawnym, dotyczącym postępowania […] Czytaj całość »

Szkolenie dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, kontynuując zainicjowane w latach poprzednich przedsięwzięcie pn. „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe”, zorganizował cykl jednodniowych szkoleń, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiatach: 12 maja 2014 r. w powiecie suwalskim, 13 maja 2014 r. w powiecie sokólskim […] Czytaj całość »

Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przez przemoc

W tym roku Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT ponownie prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym przez Przemoc współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie: pomoc prawną, pomoc psychologiczną, mediacje, pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, […] Czytaj całość »

VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o trwającej VII edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji oraz Rządowego […] Czytaj całość »

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w dniach 24 lutego – 1 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli podmiotów takich, jak Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa […] Czytaj całość »