Archiwum wiadomości 2013

Warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda”

Zjawisko przemocy stosowanej wobec dzieci jest problemem powszechnym i niezwykle istotnym w kontekście społecznego i instytucjonalnego reagowania. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, starając się wyjść naprzeciw permanentnym potrzebom edukacji w obszarze problemu w dniach 9, 14 i 16 grudnia 2013 r. w siedzibie ROPS zorganizował warsztaty pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje […] Czytaj całość »

Zaproszenie na warsztaty „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” skierowane do kadry przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza kadrę przedszkoli i szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego do udziału w jednodniowych warsztatach pn. „Przemoc wobec dziecka – jak reagować gdy dziecku dzieje się krzywda” organizowanych w następujących terminach: 9 grudnia 2013 r., (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00 14 grudnia 2013 r., (sobota) w godz. […] Czytaj całość »

INFORMACJA O PROGRAMIE „RAZEM BEZPIECZNIEJ”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że wzorem lat ubiegłych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i niebezpiecznych zachowań „Razem bezpieczniej” istnieje możliwość dofinansowania w 2014 r. projektów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe (których zadania statutowe odpowiadają obszarom objętym ww. programem). Projekty mogą być realizowane w […] Czytaj całość »

PATRONUS projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

PATRONUS  projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki współfinansowany ze środków  The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje                                                                                                                                                                                       Program adresowany jest do rodziców i opiekunów dzieci  –  ofiar  przestępstwa i krzywdzenia.  Celem  programu jest poprawa sytuacji dzieci, które padły ofiarą przestępstwa i uczestniczą […] Czytaj całość »

KONKURS EUROPEJSKIEJ SIECI ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI PN. „ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY DOMOWEJ”

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Białymstoku informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUPCN) organizuje, wzorem lat ubiegłych, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości. Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Zapobieganie przemocy domowej”. W roku bieżącym odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu krajem jest Litwa. Projekty należy przesyłać do […] Czytaj całość »

Wszczęcie procedury

Czytaj całość »