Dane ogólne

Udostępniamy do Państwa dyspozycji portal Problemy społeczne w województwie podlaskim. Podstrona ta jest wynikiem analiz prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

Przedstawione wykresy zawierają analizę danych pozyskanych od Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa podlaskiego w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej.

Ocena, w szczególności prezentuje dane na temat osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz powody udzielonej pomocy.