• A  A  A  
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Strona internetowa Problemy Społeczne Województwa Podlaskiego
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
 • Pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania ,,Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020"

 • IMG_2976W związku z potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku rozpoczął pracę nad opracowaniem „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”. Dokument ten przede wszystkim będzie diagnozował problemy na jakie napotykają seniorzy w swoim codziennym życiu, określał ich potrzeby, a...
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs "Organizacja ucząca się"

 • Szanowni Państwo,       Zapraszamy do udziału w konkursie „Organizacja ucząca się” organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnikę Białostocką w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Podlaskie Forum Gospodarcze. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok.    ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn.: „Nie jestem Głuchy na kulturę”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku zaprasza osoby z wadą słuchu do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny „Szlakiem Piastowskim” osób z niepełnosprawnością słuchu. W ramach projektu: – Plenerowy pokaz Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Trzaskawica na temat średniowiecza, tradycji oręża i rzemiosła polskiego. – Tematyczny wyjazd...
  Przeczytaj całość »

 • SEMINARIUM „PRZEMOC A UZALEŻNIENIA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także osoby pracujące z młodzieżą, tj. przedstawicieli szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych do wzięcia udziału w seminarium pn. „Przemoc a uzależnienia”, które odbędzie...
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców