Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Baner - Krajowa administracja skarbowa.
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Widget - Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України
 • Wsparcie sprzętowe dla NGO

 • Fundacja Pro NGO w ramach akcji Pomoc dla Ukrainy przyjmuje wnioski na wsparcie produktowe dla organizacji pozarządowych, które pomagają Uchodźcom z Ukrainy. Przekazywany sprzęt to dobrej jakości używane laptopy biznesowe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://pro-ngo.pl/wniosek-w-ramach-akcji-pomoc-dla-ukrainy/. Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Pan Jakub Schabikowski (jschabikowski@pro-ngo.pl / tel: 508-588-325). Zapraszamy do...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS)

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Liderzy Kooperacji”, serdecznie zaprasza na: Szkolenie kompetencyjne pracowników centrum usług społecznych (CUS) realizowane w ramach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019, poz. 1818) oraz zgodnie z zakresem merytorycznych wskazanym...
  Przeczytaj całość »

 • Dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy Centrum Integracji Społecznej

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Centra Integracji Społecznej posiadające aktualną decyzję wojewody o nadaniu statusu CIS mogą ubiegać się o dofinansowanie wyposażenia oraz działalności przez okres pierwszych 3 miesięcy funkcjonowania. Do pobrania: wzór wniosku o dotację wzór sprawozdania ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty sieciujące pn. „Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 czerwca 2022 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.” zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego do udziału w warsztatach sieciujących pn. „Metodyka pracy...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności