Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.
Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.
Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35
Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

 • Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu Akredycyjnego. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. b Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i...
  Przeczytaj całość »

 • ES Fundusz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych- pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

 • ES Fundusz TISE to pilotażowy projekt funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce. Podstawowym zadaniem ES Funduszu jest dostarczenie podmiotom ekonomii społecznej preferencyjnych pożyczek na szeroko pojęty rozwój. Pozyskane w ten sposób środki powinny służyć rozszerzeniu działalności gospodarczej podmiotów. Może to być inwestycja w już funkcjonujący rodzaj działalności, jak...
  Przeczytaj całość »

 • Zajęcia animacyjne dla niepełnosprawnych dzieci

 • A_zdjęcie tytułoweRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniu 18 sierpnia 2016 roku zorganizował animacje dla niepełnosprawnych dzieci. Adresatami zadania byli podopieczni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich w powiecie siemiatyckim. W placówce przebywają dzieci wymagające szczególnej opieki i leczenia m.in. z wadami narządu słuchu, wzroku, z autyzmem,...
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny w Klukowie

 • DSC0797421 sierpnia 2016 r., w Klukowie (powiat wysokomazowiecki) odbył się festyn rodzinny połączony z obchodami Dożynek Gminnych. Przedsięwzięcie, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Urzędem Gminy Klukowo oraz miejscowym Ośrodkiem Kultury, stanowiło element XIV Podlaskich Dni Rodziny. Różnorodne atrakcje towarzyszące imprezie zachęcały rodziny do wspólnej...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na seminarium pn „Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym”

 • Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności