Życzenia Świąteczne Bożego Narodzenia w roku 2014
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
gru
22
pon
2014
all-day Otwarty konkurs ofert na Prowadz...
Otwarty konkurs ofert na Prowadz...
gru 22 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie spraw społecznych: Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: Organizacje[...]
all-day Otwarty konkurs ofert na realiza...
Otwarty konkurs ofert na realiza...
gru 22 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych w 2015 roku: 1) Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym; Cele: o Odpowiednie przygotowanie dziecka z mózgowym porażeniem[...]
gru
23
wt
2014
all-day Konkurs ofert na „Prowadzenie mi...
Konkurs ofert na „Prowadzenie mi...
gru 23 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie spraw społecznych w 2015 roku: Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. Adresaci: Pełnoletni mężczyźni z zaburzeniami psychicznymi (z[...]
sty
13
wt
2015
all-day Fundusz Współpracy ogłasza nabór...
Fundusz Współpracy ogłasza nabór...
sty 13 all-day
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu:[...]
sty
19
pon
2015
all-day Konkurs FIO 2015
Konkurs FIO 2015
sty 19 all-day
Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe[...]
sty
25
nie
2015
all-day Szkolenia dla doradców, pracowni...
Szkolenia dla doradców, pracowni...
sty 25 all-day
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie wraz z Partnerem Zakładem Pomocy Szkole Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pt.: „NCA – New Competence And Ability” –[...]

View Calendar