Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.
Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.
Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35
Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.
 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez...
  Przeczytaj całość »

 • Konferencja „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”

 • Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne”. Przedsięwzięcie skierowane jest m.in. do przedstawicieli podmiotów leczniczych, samorządów terytorialnych, środowisk naukowych, władz oświatowych, Służb i Inspekcji zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii. Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe substancje...
  Przeczytaj całość »

 • Rekrutacja uczestników na II turę szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje o rozpoczęciu rekrutacji na II turę szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego, realizowanego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie sieciujące SS i PS

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Seminarium pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska” – 7.10.2016 r.

 • czołówka7 października 2016 r. w hotelu „Sosnowe Zacisze” w Ignatkach – Osiedle odbyło się seminarium pn. „Praca z dzieckiem i rodziną na rzecz jego powrotu do środowiska” oraz oficjalne otwarcie i poświęcenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej z siedzibą w Ignatkach-Osiedle, która działa w strukturze ROPS w Białymstoku jako odrębna komórka organizacyjna....
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności