Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
 • Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ – 22 listopada 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r.   Szczegółowe informacje przesyłamy w załącznikach. Serdecznie zapraszamy do udziału.   Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram Karta zgłoszeniowa Oświadczenie ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkanie robocze przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi – 21 listopada 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy CIS/KIS i Podlaskiej Sieci Współpracy PES Pracujących z Osobami Bezdomnymi do udziału w jednodniowym spotkaniu roboczym, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r.   Szczegółowe informacje przesyłamy w...
  Przeczytaj całość »

 • Ekspertyza w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym.

 • Przekazujemy Państwu Ekspertyzę w zakresie ekonomii społecznej w obszarze społecznym, gospodarczym i instytucjonalnym. Została ona zrealizowana w ramach projektu pn. „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu "Szansa-nowe możliwości dla dorosłych".

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa-nowe możliwości dla dorosłych. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską...
  Przeczytaj całość »

 • Informacja o ogłoszeniu konkursu w ramach Działania 2.9 PO WER

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 30.10.2019 r. ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/19 pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności