Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019.

 • Informujemy, że został ogłoszony Otwarty Konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”- edycja 2019, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej. Udział w Konkursie mogą wziąć: jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w konkursie dla uczniów szkół na spot filmowy pn. „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja  i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza uczniów szkół z terenu województwa podlaskiego do udziału w konkursie na spot filmowy pn.: „Ekonomia społeczna miejscem dla każdego”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o  ekonomii społecznej wśród uczniów szkół. Wskazanie form zatrudnienia...
  Przeczytaj całość »

 • Informacja nt. szkoleń pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych” skierowanych do pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 2018 rok

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji podjęło inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia szkoleń na terenie całego kraju w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Na terenie województwa podlaskiego szkolenia pn.: „Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pracowników...
  Przeczytaj całość »

 • Światowy Dzień Inwalidy 2018 w Białymstoku – 30 maja 2018 r.

 • Obchody zostały zorganizowane przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku pod hasłem: NIEPEŁNOSPRAWNI ale PEŁNOPRAWNI w kawiarni FAMA w Białymstoku. W obchodach wzięli udział inwalidzi, osoby niepełnosprawne i seniorzy z terenu województwa podlaskiego. Podczas spotkania wręczono zasłużonym...
  Przeczytaj całość »

 • II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 19 listopada 2018 r.

 • W dniu 19 października 2018 roku w Sali Konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach programu „poMOC a nie przeMOC!” odbył się II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Kongres został zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku, wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności