Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
paź
3
pt
2014
all-day Konkursu o tytuł „Człowieka bez ...
Konkursu o tytuł „Człowieka bez ...
paź 3 all-day
Celem konkursu „Człowiek bez barier” jest promocja osób z niepełnosprawnością, których społeczna aktywność, zaangażowanie i postawa są dla innych przykładem i źródłem motywacji do przełamywania barier w życiu codziennym. Kandydata do konkursu może zgłosić każda[...]
paź
5
nie
2014
all-day Szkolenie „Jak współpracować i z...
Szkolenie „Jak współpracować i z...
paź 5 all-day
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, którzy zarządzają lub chcą zarządzać pracą wolontariuszy w swych organizacjach, na bezpłatne wyjazdowe szkolenie, dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie[...]
paź
8
śr
2014
all-day Szkolenie „Współpraca z otoczeni...
Szkolenie „Współpraca z otoczeni...
paź 8 all-day
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z subregionu łomżyńskiego do wzięcia udziału w szkoleniu nt: „Współpraca z otoczeniem – budowanie partnerstw lokalnych”. Partnerska współpraca daje możliwość: – lepszej koordynacji środków, usług i inicjatyw;[...]
paź
12
nie
2014
all-day Bezpłatne szkolenie „Działania a...
Bezpłatne szkolenie „Działania a...
paź 12 all-day
Grupa „Równomocni” zaprasza na bezpłatne szkolenie, na którym będzie można dowiedzieć się, jak przeprowadzić działanie antydyskryminacyjne. W dniach 10-12 października 2014 roku odbędą się dwa bloki warsztatów skierowanych do wszystkich zainteresowanych aktywnością społeczną, działaniem na[...]
paź
15
śr
2014
all-day Rusza VIII edycja konkursu „Dobr...
Rusza VIII edycja konkursu „Dobr...
paź 15 all-day
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu „Dobre praktyki EFS 2014″. Konkurs ten przeznaczony jest dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji[...]
08:00 Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza ...
Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza ...
paź 15 @ 08:00
Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015 Konkurs jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfoundations.dk Program „Bezpieczne dzieciństwo” promuje działania, których celem jest ochrona dzieci przed przemocą i krzywdzeniem oraz pomoc ich[...]

View Calendar