Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zostaną przekazane wojewodom.

Od dnia 16.10.2017r. pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych będą realizować czynności związane z przekazaniem spraw do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z powyższym kontakt z pracownikami merytorycznymi działu będzie utrudniony. Ponadto przewidywane są większe opóźnienia w realizacji ww. spraw.

Dyrekcja

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.

Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-14:00.

Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-12:00 pod numerami telefonów: 85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.

Z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie są udzielane wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez ROPS.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do tut. urzędu drogą pisemną lub zapraszamy strony bądź ich pełnomocników w godzinach urzędowania.
 • Spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) – 17.10.2017 r.

 • DSC_1372W dniu 17 października 2017 r. odbyło się spotkanie Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim (RKRES) zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego...
  Przeczytaj całość »

 • Projekt "Fabryka Młodego Pracownika"

 • Stowarzyszenie Europartner AKIE ogłasza nabór osób w ramach projektu: „Fabryka Młodego Pracownika” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu i jednocześnie należą do jednej z grup: Młodzież z pieczy zastępczej...
  Przeczytaj całość »

 • Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku na prośbę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział w Szczecinie zaprasza do udziału w projekcie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – Specjalizacja I stopnia w zawodzie Pracownika Socjalnego. Materiały do pobrania: Informacja ...
  Przeczytaj całość »

 • Spotkanie Sieci WTZ i ZAZ pn."Ochrona danych osobowych WTZ i ZAZ" 30-31.10.2017

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w załączeniu przekazuje zaproszenie (wraz z kartą zgłoszeniową) do udziału w spotkaniu Sieci WTZ i ZAZ pn „Ochrona danych osobowych WTZ i ZAZ”, które odbędzie się w dniach 30-31 października 2017 r. w Hotelu Trio przy ul. Hurtowej. Serdecznie zapraszamy do udziału. Materiały do pobrania: Zaproszenie Harmonogram spotkania Karta...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” skierowanego do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 18 i 20 października 2017 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na szkolenie  pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany”. Celem szkolenia będzie zapoznanie pracowników...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności