• A  A  A  
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Strona internetowa Problemy Społeczne Województwa Podlaskiego
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
 • Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

 • IMG_2869W dniu 25 sierpnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  wraz z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji FAR Biuro Regionalne w Białymstoku zorganizował Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin z terenu województwa podlaskiego. W ramach przedsięwzięcia uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń  i integracji podczas wspólnej zabawy. Największą...
  Przeczytaj całość »

 • Wyniki otwartego konkursu ofert edycja 2015 w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzanego w 2015 roku w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 dotacji udzielono 134 jednostkom samorządu terytorialnego z całego kraju. Łączna zatwierdzona kwota dotacji wyniosła 25 349 638 zł. Dofinansowanie otrzymały trzy samorządy z województwa podlaskiego: Gmina...
  Przeczytaj całość »

 • Projekt: „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”

 • Szanowni Państwo, Firma MRW Group rozpoczyna ogólnopolski projekt skierowany do szkół pn.: „AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień”, którego celem jest diagnozowanie stopnia używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Efektem projektu będzie platforma umożliwiająca bieżący monitoring stanu uzależnień uczniów danej jednostki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu...
  Przeczytaj całość »

 • Diagnoza potrzeb społecznych w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zwraca się do Dyrektorów i Kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego z prośbą o udział w badaniu „Diagnoza potrzeb w zakresie realizacji działań z obszarów: aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej w województwie podlaskim”. Celem przeprowadzanego badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób i...
  Przeczytaj całość »

 • Festyn rodzinny w Szudziałowie

 • IMG_271623 sierpnia 2015 r na placu przy kościele w Szudziałowie miał miejsce coroczny Jarmark na Bartłomieja. Impreza zorganizowana została w ramach XIII Podlaskich Dni Rodziny, które odbywają się pod hasłem „Obierz kurs na rodzinę”. Organizatorami wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Wójt Gminy Szudziałowo, Gminny Ośrodek Animacji Kultury...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców