• A  A  A  
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskich na lata 2016 – 2021”

 • Szanowni Państwo,             Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prace nad jego przygotowaniem koordynował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu powołanego dnia 31.03.2014 Zespołu ds. aktualizacji i monitoringu „Strategii Polityki...
  Przeczytaj całość »

 • Konkurs pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o rozpoczęciu realizacji zadania konkursowego  pt. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”.  Informacja  są umieszczone na stronie  internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2016 . ...
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi telefoniczny punkt konsultacyjny dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu województwa podlaskiego, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konsultacje odbywają się w każdy wtorek w godz. 8.00- 13.00, pod numerem telefonu (85) 744-71-71, dyżuruje Pani Bożena Sury. ...
  Przeczytaj całość »

 • Poradnik pn. „ Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”

 • Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury opracował poradnik pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” mające na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług, infrastruktury), pod katem zasady dostępności dla...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na spotkania konsultacyjne organizacji pozarządowych

 • Na prośbę Rzecznika Praw Obywatelskich przekazujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych zaproszenie na spotkania konsultacyjne, które mają na celu zdiagnozowanie istotnych problemów dotyczących min. poszukiwania rozwiązań i tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania odbędą się pod koniec stycznia na terenie województwa podlaskiego. Do pobrania: Zaproszenie ...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności