Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Formularz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

 • Materiały do pobrania: Kwestionariusz KPPN_gminy_2018 ...
  Przeczytaj całość »

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań"

 • REKRUTACJA GMIN DO PROJEKTU „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłasza rekrutację gmin z terenu województwa podlaskiego, do udziału w realizacji projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” , realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na...
  Przeczytaj całość »

 • 18 grudnia 2018 roku posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • W dniu 18 grudnia 2018 roku w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem spotkania było wybranie prezydium na kolejny rok. W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta...
  Przeczytaj całość »

 • Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie”

 • Publikacja „Koordynacja ekonomii społecznej w regionie” została przygotowana w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” i zawiera wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie projektów koordynacyjnych ROPS. Ma ona na celu ułatwienie i uspójnienie prowadzenia działań koordynacyjnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu "Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 - 2021"

 • Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021 ” Termin konsultacji : 20.12.2018 r. – 03.01.2019 r. Forma konsultacji : Wszelkie uwagi dotyczące treści Programu składane na piśmie, bądź drogą elektroniczną prosimy umieszczać na załączonym formularzu konsultacji społecznych. Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zebranie...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności