Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Spotkanie Sieci Tematycznej ROPS i OWES pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” w dniach 12-13 września 2019 r.

 •   W dniach 12 – 13 września 2019 r. odbyło się spotkanie sieci tematycznej ROPS i OWES  pn. „Współpraca na poziomie regionalnym pomiędzy ROPS i OWES  w obszarze sektora ekonomii społecznej – ekonomia społeczna na wsiach i w małych miastach” zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu „Koordynacja i...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Pomysł na biznes w podmiotach ekonomii społecznej” – 30 września 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki społecznej gminy oraz jej rola w rozwiązywaniu problemów społecznych” – 05-06 września 2019 r.

 • W dniach 05-06 września 2019 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa podlaskiego pn. „Ekonomia społeczna jako element polityki...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na warsztaty pn. „Budowanie zespołu w podmiotach ekonomii społecznej” – 23 września 2019r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy  i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału...
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenia dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej” – 29 i 30 maja 2019 r., 25 i 26 lipca 2019 r. oraz 29 i 30 sierpnia 2019 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował 6 szkoleń dla pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego, pn.: „Kontrakt socjalny w pomocy społecznej”. Celem szkoleń było poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej i skutecznej realizacji kontraktu socjalnego. Tematyka szkolenia dotyczyła: istoty kontraktu socjalnego w świetle prawa, charakterystyki kontraktu socjalnego, działań...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności