Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
wrz
17
śr
2014
all-day Bezpłatna konferencja upowszechn...
Bezpłatna konferencja upowszechn...
wrz 17 all-day
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie zaprasza na bezpłatną konferencję upowszechniającą pt.: „Innowacyjne podejście do współpracy instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Konferencja ma na celu zaprezentowanie[...]
wrz
19
pt
2014
all-day Szkolenie „Będę pracował efektyw...
Szkolenie „Będę pracował efektyw...
wrz 19 all-day
Stowarzyszenie Pomocy Szansa zaprasza kadrę Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ), Środowiskowych Domów Samopomocy (ŚDS), Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ), Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczych (OREW) i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego (szczególnie[...]
wrz
25
czw
2014
all-day Białystok. Bezpłatne szkolenie d...
Białystok. Bezpłatne szkolenie d...
wrz 25 all-day
Celem szkolenia jest opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych (NGO) praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy[...]
wrz
26
pt
2014
all-day Forum Dobrych Praktyk FIO 2014
Forum Dobrych Praktyk FIO 2014
wrz 26 all-day
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na Forum Dobrych Praktyk Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, które odbędzie się 26 września 2014 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Potwierdzenie[...]
all-day XVI Konferencja Doradcza „Otwórz...
XVI Konferencja Doradcza „Otwórz...
wrz 26 all-day
Fundacja SPE SALVI zaprasza na Podsumowującą XVI Konferencję Doradczą „Otwórz się na wolontariat” organizowaną w ramach projektu „Zobacz i otwórz się na wolontariat”. Konferencja odbędzie się w Supraślu w dniach 25-26 września 2014 roku. Do udziału w[...]
wrz
27
sob
2014
all-day III Ogólnopolski Zlot Asystentów...
III Ogólnopolski Zlot Asystentów...
wrz 27 all-day
Celem III Zlotu Asystentów Rodziny jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Ważnym elementem ZLOTU jest integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny[...]

View Calendar