Życzenia Świąteczne Bożego Narodzenia w roku 2014
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
gru
18
czw
2014
all-day Otwarty konkurs ofert na realiza...
Otwarty konkurs ofert na realiza...
gru 18 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych w 2015 roku: Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz mieszkańców Białegostoku; Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali[...]
all-day Otwarty konkurs ofert na realiza...
Otwarty konkurs ofert na realiza...
gru 18 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku: Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W konkursie mogą brać udział[...]
gru
22
pon
2014
all-day Otwarty konkurs ofert na Prowadz...
Otwarty konkurs ofert na Prowadz...
gru 22 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie spraw społecznych: Prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla 45 osób przewlekle chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty: Organizacje[...]
all-day Otwarty konkurs ofert na realiza...
Otwarty konkurs ofert na realiza...
gru 22 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu spraw społecznych w 2015 roku: 1) Prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym; Cele: o Odpowiednie przygotowanie dziecka z mózgowym porażeniem[...]
gru
23
wt
2014
all-day Konkurs ofert na „Prowadzenie mi...
Konkurs ofert na „Prowadzenie mi...
gru 23 all-day
Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego w zakresie spraw społecznych w 2015 roku: Prowadzenie mieszkania chronionego – treningowego dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi. Adresaci: Pełnoletni mężczyźni z zaburzeniami psychicznymi (z[...]
sty
13
wt
2015
all-day Fundusz Współpracy ogłasza nabór...
Fundusz Współpracy ogłasza nabór...
sty 13 all-day
Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie doradców OWES do spełnienia standardu doradztwa biznesowego wymaganego Systemem AKSES – standardy realizacji usług wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Pierwsze zajęcia planowane są w dniu:[...]

View Calendar