Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, iż w związku ustawą z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. zadania dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Podlaskiego.

Adres do korespondencji: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 3, 15-213 Białystok.

Infolinia (dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:30): tel. (85)7439370


Odnośnik na stronę Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

 • Zmiana terminu Seminarium dla nauczycieli

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” 18 -19 października 2018 r.

 • W dniach 18-19 października 2018 roku w Hotelu 3-Trio w Białymstoku odbyły się dwudniowe warsztaty dla członków Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnością” organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego...
  Przeczytaj całość »

 • UWAGA ZMIANA TERMINU IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”! - 14 listopada 2018 r.!

 • IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych w tym roku odbędzie się pod hasłem: „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Szukamy Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego i Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają na konferencję 14 listopada w godzinach 9.00-14.00. Patronat honorowy nad Forum przyjął Rzecznik Praw Obywatelskich,...
  Przeczytaj całość »

 • 02 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

 • Zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2018 Dyrektor ROPS w Białymstoku z dnia 17 października 2018 r. 2 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku. Natomiast, dzień 17 listopada 2018 r. /sobota/ będzie dniem pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku. ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na II Podlaski Kongres na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych - w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”- 14 listopada 2018 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza pracowników socjalnych oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej do wzięcia udziału w II Podlaskim Kongresie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych – w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC!”, który odbędzie się 14 listopada 2018r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności