Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.
Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.
Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35
Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.
 • UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 rok "WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

 • UWAGA ZMIANA MIEJSCA KONFERENCJI Z DNIA 9 GRUDNIA 2016 rok „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM” MIEJSCE KONFERENCJI: WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU ul. CIEPŁA 40 sala 305 E (III piętro, wejście od ul. Fabrycznej) ...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje wojewódzką konferencję pn.: „Wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt w województwie podlaskim”. Spotkanie skierowane jest do położnych środowiskowych z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawicieli innych podmiotów zainteresowanych poruszaną tematyką. Konferencja ma na celu przybliżenie poznania sensu i istoty wczesnego wspomagania niemowląt. Tylko wcześnie podjęte oddziaływania diagnostyczne oraz terapeutyczne...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na dwudniowe spotkanie sieciujące pn "Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów ekonomii społecznej pracujących z osobami bezdomnymi"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju...
  Przeczytaj całość »

 • Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowcu

 • czołówkaW dniu 24 listopada 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował Podlaskie Dni Seniora w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Na uroczystość przybyło około 50 seniorów zainteresowanych tematyką spotkania. Uczestnicy wysłuchali wykładu fizjoterapeuty na temat „Kręgosłup Seniora – co zrobić żeby nie bolało?” oraz wykładu prawnika o sposobach...
  Przeczytaj całość »

 • Dzień Pracownika Socjalnego w województwie podlaskim

 • czołówkaW dniu 23 listopada b.r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zorganizował uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas uroczystości Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński wręczyli wyróżnienia z podziękowaniami za pracę poszczególnym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz indywidualnym pracownikom. Uroczystość...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności