Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Baner - Krajowa administracja skarbowa.
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Strona internetowa zakup pro społeczny
Programy rekomendowane
Logo z odnośnikiem do Koordynacja i monitorowanie ekonomii społecznej w regionie
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pod adresem:
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 • Warsztaty sieciujące pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” – 19 września 2022 r.

 • W dniu 19 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 14 września 2022 r.

 • W dniu 14 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty sieciujące pn. „Metody pracy i postepowania wobec osoby z zachowaniami autodestrukcyjnymi w podmiotach ekonomii społecznej” – 12 września 2022 r.

 • Warsztaty sieciujące nt. postępowania wobec osób z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Cztery kobiety oraz jeden mężczyzna siedzą przy podłużnym stole i wszyscy patrzą w bok. Każdy ma przed sobą teczkę z dokumentami.W dniu 12 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli Podlaskiej Sieci Współpracy WTZ i ZAZ, Podlaskiej Sieci Współpracy CIS i KIS, Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi oraz Podlaskiej Sieci Współpracy ROPS i OWES z terenu województwa podlaskiego z terenu województwa podlaskiego pn. „Metody...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” – 20 września 2022 r.

 • W dniu 20 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Profilaktyka zachowań suicydalnych wśród podopiecznych podmiotów ekonomii społecznej” organizowane...
  Przeczytaj całość »

 • Warsztaty pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach ekonomii społecznej” – 15 września 2022 r.

 • W dniu 15 września 2022 r. odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego pn. „Praca z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w podmiotach...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności