Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Informacja w sprawie sposobu kontaktowania się z Działem Świadczeń Rodzinnych
Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195), a także znacznie zwiększoną liczbą spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
oraz wynikających z Programu 500+ mimo naszych starań o pozostawanie do Państwa dyspozycji w zakresie niezbędnej informacji - mogą wystąpić okresowo problemy w skontaktowaniu się z pracownikami naszego Działu Świadczeń Rodzinnych.
Bezpośrednia obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00.
Telefoniczna obsługa interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego prowadzona jest od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-13:00 pod numerami telefonów:
85 744 72 77, 85 744 72 33, 85 744 72 35
Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę administracyjno-biurową.
 • Szkolenia gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 • WP_20161018_001Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował jednodniowe szkolenia dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu profilaktyki lokalnej, z następujących powiatów: 17 października 2016 r. powiat bielski oraz zambrowski, 18 października 2016 r. powiat moniecki, 19 października 2016 r. powiat augustowski. Szkolenia były kontynuacją zainicjowanego w latach poprzednich przedsięwzięcia pn. „Gminne Komisje...
  Przeczytaj całość »

 • Kolejne szkolenie – “Źródła finansowania pomiotów ekonomii społecznej” 08-09.11.2016 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w dwudniowym szkoleniu pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” w...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w warsztacie „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż w dniach 9, 10, 17, 18, listopada 2016 roku w godzinach 9:00-15:00 organizuje cztery jednodniowe warsztaty pod nazwą „Doskonalenie warsztatu pracy asystenta rodziny”. Warsztat skierowany jest do asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką prosimy o zgłoszenie swojego udziału. Spotkanie...
  Przeczytaj całość »

 • Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

 • Uchwałą NR XXVII/244/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego Zespół ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020, na trzech kolejnych spotkaniach wypracował...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie na szkolenie pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez usługi użyteczności publicznej"

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” serdecznie zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej poprzez...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności