Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
Celem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku jest realizacja zadań należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie polityki społecznej, w tym: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych.
Internetowy Serwis Informacyjny ROPS w Białymstoku
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 2013 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Andrzej Korycki

Nadchodzące wydarzenia
wrz
3
śr
2014
all-day Szkolenie „Formy działań jednost...
Szkolenie „Formy działań jednost...
wrz 3 all-day
IRSS i SYNAPSIS zapraszają przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie na bezpłatne szkolenie, pod tytułem „Formy działań jednostek pomocy społecznej na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin”. Celem szkolenia jest przekazanie[...]
wrz
12
pt
2014
all-day Samorząd Przyjazny Organizacjom ...
Samorząd Przyjazny Organizacjom ...
wrz 12 all-day
Wojewoda podlaski Maciej Żywno wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Podlaską Siecią Pozarządową ogłosił konkurs: Samorząd Przyjazny Organizacjom Pozarządowym. Konkurs ma promować samorządy, które wyróżniają się we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierają organizacje pozarządowe[...]
wrz
13
sob
2014
all-day I Piknik Organizacji Pozarządowy...
I Piknik Organizacji Pozarządowy...
wrz 13 all-day
Federacja dla Łomży zaprasza do udziału w I Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się w dniu 13 września 2014 roku w godzinach 11.00 – 15.00 na łomżyńskich Bulwarach. Federacja dla Łomży jest organizacją zrzeszającą łomżyńskie[...]
wrz
15
pon
2014
all-day Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”
Konkurs „Teraz – PROJEKT SOCJALNY”
wrz 15 all-day
Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny ogłosiła konkurs na najlepszy zrealizowany projekt socjalny. Celem konkursu „Teraz – PROJEKT SOCJALNY” jest inspirowanie i wspieranie dobrych praktyk pracy socjalnej prowadzonej w środowisku lokalnym.[...]
wrz
25
czw
2014
all-day Białystok. Bezpłatne szkolenie d...
Białystok. Bezpłatne szkolenie d...
wrz 25 all-day
Celem szkolenia jest opracowanie i upowszechnienie wśród gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych (NGO) praktycznego podejścia do wdrażania współpracy finansowej poprzez zastosowanie takich instrumentów jak regranting, pożyczki, poręczenia i gwarancje, inicjatywa lokalna, dotacje inwestycyjne czy[...]
wrz
30
wt
2014
all-day Konkurs „Podlaskie otwarte”
Konkurs „Podlaskie otwarte”
wrz 30 all-day
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedsiębiorców, samorządowców, społeczników, ludzi kultury i nauki do udziału w Konkursie „Podlaskie Otwarte”! Konkurs ma na celu promocję aktywności mieszkańców województwa podlaskiego w zakresie „otwartości”, rozumianej jako inicjatywy z obszaru[...]

View Calendar