• A  A  A  
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Strona internetowa Problemy Społeczne Województwa Podlaskiego
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
 • Zaproszenie do udziału w projekcie pn.: „Nie jestem Głuchy na kulturę”

 • Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym „MIG-iem” w Białymstoku zaprasza osoby z wadą słuchu do udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Nie jestem Głuchy na Kulturę – wyjazd tematyczny „Szlakiem Piastowskim” osób z niepełnosprawnością słuchu. W ramach projektu: – Plenerowy pokaz Podlaskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Trzaskawica na temat średniowiecza, tradycji oręża i rzemiosła polskiego. – Tematyczny wyjazd...
  Przeczytaj całość »

 • SEMINARIUM „PRZEMOC A UZALEŻNIENIA”

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zaprasza osoby realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki uzależnień, a także osoby pracujące z młodzieżą, tj. przedstawicieli szkół oraz placówek oświatowych i wychowawczych do wzięcia udziału w seminarium pn. „Przemoc a uzależnienia”, które odbędzie...
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i...
  Przeczytaj całość »

 • Projekt „Sprawni Niepełnosprawni”

 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „EUROPA” w Białymstoku zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn.: „Sprawni Niepełnosprawni”. Projekt zakłada wsparcie młodzieży niepełnosprawnej (z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) pozostającej bez pracy, w wieku 18-24 lat, przez aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych z województwa podlaskiego (w szczególności z mniejszych...
  Przeczytaj całość »

 • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DSC07112 - KopiaW dniu 16 września 2015 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Celem spotkania było podsumowanie pracy Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji w latach 2011-2015. Posiedzenie zakończono wręczeniem podziękowań za inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców