• A  A  A  
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2015 r.

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż według informacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej formularz do sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2015 r. w Centralnej Aplikacji Statystycznej nie ulega zmianie w porównaniu do ubiegłego roku. Z informacji otrzymanych od Departamentu Informatyki wynika, iż...
  Przeczytaj całość »

 • Otwarty konkurs z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych: Cel...
  Przeczytaj całość »

 • Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat EFS 2007-2013

 • Komisja Europejska działając w ramach swoich obowiązków, przygotowuje obecnie raport podsumowujący wdrażanie interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007 – 2013. Raport ten powstanie w ramach podsumowania ewaluacji ex- post, która została podzielona na 3 główne obszary: dostęp do zatrudnienia, integracja społeczna, kapitał ludzki. Badania w tych obszarach zostały już...
  Przeczytaj całość »

 • Apel o pomoc rodzinie pogorzelców spod Moniek

 • W nocy z 27 na 28 grudnia 2015 r. wybuchł groźny pożar domu jednorodzinnego w miejscowości Ołdaki Kolonia w gminie Mońki. W wyniku tej tragedii zamieszkująca budynek dziesięcioosobowa rodzina Państwa Jarmołowiczów została pozbawiona dachu nad głową. Wszystko, na co pracowali przez całe życie, pochłonął pożar.          W zaistniałej sytuacji rodzina nie...
  Przeczytaj całość »

 • Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014

 • Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2013-2014”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem. Materiał do pobrania: Analiza...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności