• A  A  A  
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Informacje i usługi przyjazne obywatelom
Portal Informacyjno - Usługowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Stona internetowa Podlaskiego Przeglądu Społecznego
Strona internetowa zakup pro społeczny
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę"
 • Warsztaty „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”

 • IMG_3489W dniach 21-22 kwietnia 2016 r, 9-10 maja 2016 r oraz 19-20 maja 2016 r w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku odbyły się warsztaty pn. „Praca z trudnym klientem w pomocy społecznej”. Były one skierowane do pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie...
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do konsultacji społecznych „Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020”

 • W związku postępującym procesem starzenia się populacji oraz wynikającą z tego potrzebą ukierunkowania polityki senioralnej w województwie podlaskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przy merytorycznym wsparciu Zespołu ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020 opracował Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim...
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie „specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny”

 • Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu w partnerstwie  z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014...
  Przeczytaj całość »

 • Zmiana dyżuru Radcy Prawnego P. Małgorzaty Jadwigi Lawda

 • Dyżur Radcy Prawnego Pani Małgorzaty Jadwigi Lawda z dnia 18 maja 2016 r. został przeniesiony na dzień 19 maja 2016 r. ...
  Przeczytaj całość »

 • Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2016/2017

 • Od 25 kwietnia do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2016/2017 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice. Podstawą uzyskania przez placówkę dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku, zawierający w części formalnej:...
  Przeczytaj całość »

  Aby przeczytać wszystkie aktualności przejdź do zakładki Aktualności lub kliknij w link Aktualności