• A  A  A  
Polecane strony
Polecane strony

 • Bazy danych teleadresowych placówek działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie podlaskim

 • Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, iż zaktualizował bazy danych teleadresowych placówek świadczących pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Według stanu na dzień 30.04.2015 r. zaktualizowane zostały następujące wykazy: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego; Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego; Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie […]
  Przeczytaj całość »

 • Szkolenie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w dniach 23 oraz 24 czerwca 2015 r., zorganizował cykl jednodniowych szkoleń, z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień, dla przedstawicieli Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z powiatu białostockiego oraz wysokomazowieckiego. Tematyka szkoleń oscylowała wokół następujących zagadnień: funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym w kontekście przemocy w rodzinie, specyficzne cechy […]
  Przeczytaj całość »

 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Województwie Podlaskim w 2014 roku

 • Przekazujemy Państwu raport wojewódzki pn. „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim w roku 2014″. Materiał zawiera informację zbiorczą o sytuacji demograficznej i społecznej oraz o systemie wsparcia osób zagrożonych i wykluczonych społecznie w województwie podlaskim. To także analiza zasobów instytucjonalnych oraz kadrowych pomocy społecznej w województwie. OZPS przedstawia dane na temat środków finansowych przeznaczanych na […]
  Przeczytaj całość »

 • Kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej

 • W dniach 16 i 17 czerwca 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował kolejne edycje warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowane do kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu województwa podlaskiego. Fotorelacja z warsztatów: [Pokaz sjadów]  
  Przeczytaj całość »

 • Zaproszenie do udziału w warsztacie "Elementy dialogu motywacyjnego w pracy asystenta rodziny"

 •            Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż 15 lipca 2015 roku organizuje jednodniowy warsztat pod nazwą „Elementy dialogu motywacyjnego w pracy asystenta rodziny”.            Warsztat skierowany jest do asystentów rodziny z terenu województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane przedmiotową tematyką prosimy o zgłoszenie swojego udziału. Spotkanie warsztatowe odbędzie się w Białymstoku, a udział w nim […]
  Przeczytaj całość »

  Starsze wiadomości »

  Do pobrania przewodnik dla samorządowców