EMILIANÓW – Seminarium „Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia” odbędzie się 5 kwietnia 2013 roku.

Kiedy:
2 Kwiecień 2013 całodniowy
2013-04-02T00:00:00+02:00
2013-04-03T00:00:00+02:00

Instytut Rozwoju Służb Społecznych organizuje bezpłatne seminarium „Metody pracy z mieszkańcami domu pomocy społecznej, prawa mieszkańca, indywidualny plan wsparcia”, które odbędzie się 5 kwietnia 2013 roku w Hotelu  Zameczek, Emilianów 11, 62-840 Emilianów.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi z obszaru pomocy społecznej i metodami pracy z mieszkańcem a także planowanymi kierunkami zmian wynikającymi z nowego podejścia do biorcy pomocy społecznej, które powinno sprzyjać upodmiotowieniu. Poruszone zostaną obszary dotyczące domu pomocy społecznej jako miejsca zaspokajania potrzeb, praw mieszkańca, oraz wsparcia mieszkańca w ramach indywidualnego planu wsparcia. Osoby uczestniczące w szkoleniu uzyskają również informacje o najczęściej popełnianych błędach w trakcie udzielania wsparcia w relacji z klientem.

Seminarium adresowane jest do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w tym administracji rządowej. Rekrutacja on-line potrwa do 2 kwietnia 2013 roku.  

Więcej informacji na stronie: http://irss.pl/2013/03/seminarium-metody-pracy-z-mieszkancami-domu-pomocy-spolecznej-prawa-mieszkanca-indywidualny-plan-wsparcia-5-kwietnia-2013-r/