Badania i analizy_ekonomia spoleczna – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku