Sejmik Województwa Podlaskiego uchwalił Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020

Uchwałą NR XXVII/244/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. Sejmik Województwa Podlaskiego przyjął Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020. Powołany przez Zarząd Województwa Podlaskiego Zespół ds. opracowania Programu na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016 – 2020, na trzech kolejnych spotkaniach wypracował priorytetowe kierunki i zadania w zakresie polityki senioralnej znajdujące swe odzwierciedlenie w Strategii polityki społecznej województwa podlaskiego do roku 2020.

Materiały do pobrania:

Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020