Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 20 grudnia 2016 roku

W dniu 20 grudnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem spotkania było wybranie nowego prezydium Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zostało przeprowadzone głosowanie jawne w wyniku którego jednogłośnie zagłosowano, iż Przewodniczącym ponownie pozostanie Pani Jolanta Elżbieta Świderska, Wiceprzewodniczącym Pani Elżbieta Katarzyna Kujawa natomiast Sekretarzem Pan Krzysztof Anuszkiewicz.