Informacja Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie podlaskim informuje, iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zweryfikowała i dopuściła do egzaminu 72 osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Terminy egzaminów:
4 lutego 2017 r.    godz. 11,00   grupa III (mazowiecko-łódzka)
5 lutego 2017 r.    godz.10,00    grupa II (podlaska)
18 lutego 2017 r.  godz. 11,00   grupa IV (mazowiecko-łódzka)

Egzamin odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła 40 w Sali 307  budynek E na III piętrze.