Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w 2016 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 jest już dostępny w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

W związku z ustawowym obowiązkiem sporządzania przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego Oceny Zasobów Pomocy Społecznej ROPS w Białymstoku informuje, iż wypełniony w CAS formularz Oceny za rok 2016 należy przekazać w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Ponadto zwracamy się z prośbą, aby w sekcji „Wnioski końcowe” formularza OZPS wskazać wnioski i rekomendacje stworzone na podstawie przeprowadzonej analizy. Przekazany przez Państwa formularza OZPS wraz z rekomendacjami będzie podstawą opracowania faktycznych zasobów i potrzeb pomocy społecznej na poziomie województwa.