Obchody Światowego Dnia Inwalidy 2017

W środę, 10 maja 2017 r. w Białymstoku odbyły się obchody Światowego Dnia Inwalidy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał Pan Jan Kalinowski – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Białymstoku, który wygłosił przemówienie na temat sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce oraz w województwie podlaskim, ich problemów i potrzeb. W uroczystości udział wzięli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski – Pan Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Pan Jerzy Leszczyński oraz zaproszeni goście.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Światowego Dnia Inwalidy, na scenie zaprezentowały się zespoły artystyczne:
•    grupa teatralno – wokalna ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku
•    zespół „Bongo” z Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach
•    zespół śpiewaczy TĘCZA z Trzciannego
•    zespół „Dąbrówka” z Dąbrówek.