Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 sierpnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych. 

Pan Michał Andruszkiewicz – Główny Specjalista Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawił członkom Rady projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXX/313/2017 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2017 roku.

Rada pozytywnie zaopiniowała projekt, dodatkowa kwota ze środków PFRON, przeznaczona na realizację „zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym” przyczyni się do pomocy osobom niepełnosprawnym z województwa podlaskiego.  

Rada poparła również propozycję zmian przepisów dotyczących działalności zakładów aktywności zawodowej przygotowane przez Związek Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych oraz Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku.

Propozycję zmian wraz z komentarzem przedstawiła Pani Irena Sawicka – Starszy Inspektor Wojewódzki, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.