Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż z powodu wolnych miejsc na seminarium ” Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”- 13.09.2017r. została przedłużona rekrutacja do 08.09.2017r.

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium pn.: Współpraca instytucji rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych – dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej”, które odbędzie się 13 września 2017 r.  w godz. 9.00 – 15.45. W załączeniu zaproszenie, harmonogram oraz karta zgłoszeniowa.

Serdecznie zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Harmonogram seminarium

Karta zgłoszeniowa na seminarium