Przekazanie wyprawek szkolnych podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”

W dniu 31 sierpnia 2017 r. ok. 270 podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku otrzymało wyprawki szkolne, które zostały zakupione między innymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Działanie zostało zrealizowane w ramach XV Podlaskich Dni Rodziny. Plecaki wraz z przyborami i artykułami szkolnymi zostały rozdysponowane wśród dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia z terenu województwa podlaskiego.