Aktualizacja członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Uchwałą Nr 235/3198/2017 Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę Nr 138/1695/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie aktualizacji członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Podlaskim.

W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z problematyką rozwoju ekonomii społecznej w regionie. W związku ze zmianami jakie miały miejsce w ostatnim czasie, tj. powstanie nowych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim oraz zawiązaniem się sieci współpracy, zaistniała potrzeba zaktualizowania RKRES o nowych członków.

W skład RKRES wejdą następujące nowe osoby:

 • Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej/OWES w Białymstoku
 • Paweł Backiel – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej/OWES w Białymstoku
 • Małgorzata Dudzińska – Dyrektor Stowarzyszenia Euroregion Niemen w Suwałkach/ OWES w Suwałkach
 • Szymon Cimochowski – Dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczość w Suwałkach/OWES w Suwałkach
 • Elżbieta Żukowska – Bubienko – Prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei/ Przewodnicząca Podlaskiej Sieci Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi
 • Andrzej Kamliński – Kierownik WTZ w Dąbrowie Białostockiej/Przewodniczący Podlaskiej Sieci WTZ i ZAZ.

W zastępstwie Pani Barbary Suszczyńskiej – dotychczasowego członka RKRES Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgłosił Panią Martę Wolańską – Sztukiewicz – Kierownika Referatu Profilaktyki i ds. Osób Niepełnosprawnych. W skład zaktualizowanego  RKRES wchodzą  następujące osoby:

 • Anuszkiewicz Krzysztof – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta/ Centrum Integracji Społecznej w Augustowie
 • Backiel Paweł – Stowarzyszenia Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej/OWES w Łomży
 • Bobrowska-Dąbrowska Krystyna – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Buchowiecka Iwona – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
 • Cimochowski Szymon – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczość w Suwałkach/OWES w Suwałkach
 • Czerwiński Marcin – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Dudzińska Małgorzata – Stowarzyszenie Euroregion Niemen w Suwałkach/ OWES w Suwałkach
 • Iwanowska-Klekotko Dorota – Wojewódzki Urząd Pracy w  Białystoku
 • Jakimowicz Natalia – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Jakubowski Eugeniusz – Urząd Miasta Bielsk Podlaski
 • Janczuk Małgorzata – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
 • Kamliński Andrzej – WTZ w Dąbrowie Białostockiej/ Podlaska Sieć WTZ i ZAZ
 • Kozicki Krzysztof Ryszard – Urząd Gminy w Piątnicy
 • Kruhlej Marcin Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok/Fundacja Dialog
 • Kukor-Kołodko Małgorzata – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Leończuk Krzysztof – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych/OWES w Białymstoku
 • Łukaszewska Anna – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Maliszewska Anna – Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • Mnich Krzysztof – Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej/OWES w Łomży
 • Muzyk Agnieszka Barbara – Urząd Miejski w Łomży
 • Ruszewski Jarosław – Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat/OWES w Suwałkach
 • Szymanowska Joanna – Uniwersytet w Białymstoku
 • Średziński Rafał – Stowarzyszenie My dla Innych/Zakład Aktywności Zawodowej w Białymstoku
 • Tomulewicz Anna – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga
 • Truszkowska Joanna – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Wolańska-Sztukiewicz Marta – Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 • Wróblewski Tomasz – Stowarzyszenie Łomżyński Klaster Ekonomii Społecznej/ Spółdzielnia Socjalna Netlajt
 • Żukowska – Bubienko Elżbieta – Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei/Podlaska Sieć Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej Pracujących z Osobami Bezdomnymi
 • Żyliński Robert Paweł – Podlaski Klub Biznesu