Szkolenia „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna” dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 25 i 26 września 2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował warsztaty dla kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Podczas spotkania przedstawiono szereg zagadnień teoretycznych, m.in.: podejmowanie działań profilaktycznych w celu ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia, omówienie zasad działania defibrylatora AED, sposób postępowania w sytuacji utraty przytomności, omdlenia, nagłych zachorowań typu: zawał, astma, drgawki, cukrzyca. W ramach szkolenia odbyły się również ćwiczenia praktyczne z postępowania z poszkodowanym przytomnym i nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo oddechowa oraz działanie w stanach zadławienia u dzieci i dorosłych.

Szkolenia odbyły się 25 i 26 września 2017 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Uczestnikami szkolenia było 21 pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach.