Zaproszenie do udziału w szkoleniu „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany” skierowanego do pracowników socjalnych jednostek pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego – 18 i 20 października 2017 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza na szkolenie  pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej oraz innych jednostkach pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego do udziału w szkoleniu pn. „Nowatorskie metody pracy socjalnej z rodziną – Dialog Motywujący jako metoda motywowania do zmiany”. Celem szkolenia będzie zapoznanie pracowników socjalnych instytucji pomocy społecznej z nowatorską metodą pracy z rodziną wzmacniającej motywację jaką jest Dialog Motywujący.

Tematyka szkolenia:

  • Wprowadzenie do Dialogu Motywującego – czym jest, a czym nie jest DM?
  • Zapoznanie z Transteoretycznym Modelem Zmiany,
  • Omówienie barier komunikacyjnych wg Tomasa Gordona,
  • Dynamika rozmów o zmianie – „opór” w DM,
  • Wprowadzenie Ducha Dialogu Motywującego,
  • Dialog Motywujący jako metoda pracy oparta na dowodach.

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Kaszek-Idźkowska, która jest certyfikowanym terapeutą motywującym oraz certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień. 

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, przy ul. Kombatantów 7 w Białymstoku.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w postaci wypełnionego formularza zgłoszeniowego proszę przesyłać wyłącznie na adres e-mailowy: monika.jodlowska@rops-bialystok.pl do dnia 12.10.2017 r. Informacji na temat szkolenia udziela inspektor Monika Jodłowska, tel. 85 744 71 74 (wew. 119).

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!