Zaproszenie na Galę Zakup Prospołeczny 14.12.2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji na Galę „Zakup Prospołeczny” – uroczystość wręczenia certyfikatów jakości „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w Hotelu 3 Trio (sala Glamour B) w Białymstoku, przy ul. Hurtowej 3. Podczas Gali będą poruszone tematy dotyczące ekonomii społecznej w województwie podlaskim, jak również zaprezentowane zostaną dobre praktyki z innych regionów Polski. Głównym zagadnieniem spotkania będzie omówienie specyfiki zakładania i prowadzenia poszczególnych form przedsiębiorstw społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością non profit oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą. Zostanie zaprezentowana działalność Stowarzyszenia „Ku Dobrej Nadziei” – podmiotu certyfikowanego znakiem jakości „Zakup Prospołeczny” w poprzednim roku. Galę umili część artystyczna w wykonaniu Teatru T-3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku.

Całość spotkania zwieńczy uroczystość wręczenia certyfikatów jakości – Znaku „Zakup Prospołeczny” przedstawicielom wyróżnionych podmiotów.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (przekazanej w załączniku) na nr faksu 85 744 71 37 lub zeskanowanej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl do dnia 8 grudnia 2017 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowy program przekazujemy w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zaproszenie

Program

Karta zgłoszeniowa