Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016

Przekazujemy Państwu raport badawczy „Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016”. Dokument ten jest wynikiem analizy stopnia zagrożenia ubóstwem poszczególnych powiatów z terenu województwa podlaskiego.  W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane przedmiotową tematyką do zapoznania się z załączonym materiałem.

Materiał do pobrania:

Analiza poziomu ubóstwa w województwie podlaskim w latach 2015-2016