Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – termin do 22 grudnia 2017 r.

Ruszyła edycja 2018 otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu, do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior +” oraz wsparciu funkcjonowania już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Programu w 2018 r. wynosi: 80 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronach:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Fundusze+Europejskie/Program_Senior_plus/senior_plus_2018.htm

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,9502,ruszyl-senior-2018.html 

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/polityka-senioralna/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior–na-lata-2015-2020-edycja-w-2018-/